Strona głównaDOM„Lepiej zapobiegać…niż leczyć”, czyli kilka słów o roli uszczelnień bitumicznych

„Lepiej zapobiegać…niż leczyć”, czyli kilka słów o roli uszczelnień bitumicznych

Niezawodna izolacja materiałów budowlanych, stosowanych poniżej poziomu gruntu, to absolutna podstawa zabezpieczenia budynku przed niekorzystnym działaniem przenikającej wody, prowadzącym do degradacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Wraz z ekspertem Sopro podpowiadamy, jak poprawnie wykonać uszczelnienie bitumiczne, chroniące fundamenty przed poważnymi uszkodzeniami, a portfel inwestora przed wysokimi kosztami związanymi z usuwaniem powstałych szkód.

Sopro KD 754 to dwuskładnikowa, niezawierająca rozpuszczalników, zmodyfikowana polimerami masa uszczelniająca do wykonywania grubowarstwowych, elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, na bazie asfaltu z wypełniaczem polistyrenowym. Sprawdzi się doskonale podczas wykonania uszczelnień budowli zgodnie z normą DIN 18533 cz. 3 w zakresie zastosowań: W1-E „oddziaływanie wilgoci z gruntu i wody niewywierającej parcia”, W2.1-E „umiarkowane oddziaływanie wody wywierającej parcie”, W3-E „oddziaływanie wody niewywierającej parcia na stropy zagłębione w gruncie” i W4-E „Woda rozpryskowa i wilgoć z gruntu działająca na cokół ściany”.

– Miarodajnym sposobem ustalenia klasy obciążenia uszczelnienia jest sprawdzenie wodoprzepuszczalności gruntu. Jeśli współczynnik przepuszczalności wynosi k > 10-4 m/s, oznacza to, że woda infiltracyjna (przesączająca się) przenika w gruncie z prędkością co najmniej 0,1 mm na sekundę. Jeżeli nie osiąga tej wartości, mamy do czynienia z gruntem słabo przepuszczalnym, co oznacza, że nagromadzona woda może wywierać ciśnienie na uszczelnienie – podkreśla Daria Bielska-Muszalik, ekspert firmy Sopro. Systemy uszczelnień bitumicznych Sopro mogą być z powodzeniem stosowane we wszystkich powszechnie spotykanych sytuacjach izolowania materiałów budowlanych stosowanych poniżej gruntu, spełniając restrykcyjne wymagania techniczne dotyczące produktów z tej gałęzi uszczelnień – dodaje ekspert Sopro.

Sopro KD 754 możemy stosować na pionowych i poziomych powierzchniach, płytach dennych, fundamentach i na ścianach piwnic, a także jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych pomiędzy elementami budynków, wykonanych z materiałów nieprzepuszczających wody (np. połączenia wodoszczelnej płyty dennej ze ścianą).

Powłoka uszczelnienia charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do suchych, jak i lekko wilgotnych podłoży. Po wyschnięciu mostkuje rysy, jest elastyczna, wodoszczelna, odporna na działanie niskich i wysokich temperatur oraz szkodliwych dla betonu substancji agresywnych, występujących w wodach gruntowych. Dzięki wzajemnej reakcji obu składników, grubowarstwowa masa bitumiczna Sopro KD 754 szybko osiąga odporność na deszcz i szybko wysycha.

Wykonanie uszczelnienia za pomocą bitumicznej masy uszczelniającej – dwuskładnikowej Sopro KD 754

Krok I:

Prace z masą uszczelniającą rozpoczynamy od dokładnego przygotowania podłoża, które musi być trwałe, nośne, odpowiednio suche i czyste. Z uszczelnianej powierzchni usuwamy zanieczyszczenia, resztki olejów szalunkowych, zatłuszczeń, kurzu i innych warstw zmniejszających przyczepność. Nierówności, otwarte szczeliny i zagłębienia (np. spoiny w murach, ryflowane powierzchnie pustaków) powyżej 5 mm wypełniamy szpachlą wyrównawczą Sopro AMT 468 lub Sopro RAM 3®. Spoiny w murach muszą być wypełnione, a naroża oraz miejsca połączeń ścian i ław lub płyty fundamentowej zaokrąglone (do promienia 4-6 cm). Wystające nierówności należy usunąć, a ostre krawędzie sfazować lub zaokrąglić. Prace przygotowawcze, wymagające wyrównania powierzchni i kształtowania krawędzi, należy wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem uszczelniania.

Krok II:

Na powierzchni ścian, w strefie styku z ławą lub płytą fundamentową, w trakcie budowy może dochodzić do negatywnego parcia wody na uszczelnienie bitumiczne. Aby wyeliminować niekorzystne skutki tego zjawiska, obszar należy zabezpieczyć za pomocą elastycznych, cementowych zapraw uszczelniających Sopro TDS 823, Sopro ZR Turbo XXL lub Sopro DSF 523. Uszczelnienie nanosimy na powierzchnię ściany, sięgającą ok. 50 cm od górnej krawędzi fundamentu lub betonowej płyty dennej oraz 10 cm w dół. Źródła przesączania wody należy zlikwidować, stojącą wodę usunąć, a miejsca mokre osuszyć. Masa uszczelniająca może być nakładana na lekko wilgotne podłoża.

Rada eksperta Sopro: Nie wolno aplikować Sopro KD 754 na powierzchnie, które w sposób ciągły są poddawane działaniu wody, ponieważ uniemożliwia to prawidłowe wyschnięcie powłoki w tych miejscach. Podczas nakładania, uszczelniane obszary chronimy również przed zaciekami wody.

Krok III

Na chłonne i mineralne podłoża nanosimy podkład gruntujący bitumiczny Sopro KDG 751 (koncentrat rozcieńczony wodą w proporcji 1 : 10), zwiększający ich przyczepność. Na gładkich powierzchniach betonowych po szalunkach, zamiast gruntowania, należy wetrzeć cienką warstwę (szpachlowanie drapane) Sopro KD 754, unikając tworzenia się pęcherzy.

W zależności od warunków pogodowych, po 2-3 godzinach, aplikujemy uszczelnienie bitumiczne Sopro KD 754. Zaleca się nakładanie produktu w co najmniej 2 cyklach pracy (zależnie od grubości warstwy), odpowiednio do obowiązujących norm i przepisów. Pierwsza warstwa musi być przeschnięta, aby można było nanieść drugą.

Rada Eksperta Sopro: W obszarach narażonych na powstanie rys, takich jak niejednolity mur, otwarte, niezaspoinowane szczeliny łączące, mur z kamieni o dużych wymiarach, przy zabezpieczaniu powierzchni przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną i wodą napierającą z zewnątrz (norma DIN 18533 cz.3) w świeżo naniesionej warstwie zatapiamy siatkę zbrojącą Sopro KDA 662. Zalecamy wtapianie siatki również wokół wpustów i przejść instalacyjnych.

Przed przystąpieniem do kolejnych etapów prac, należy przeprowadzić kontrolę stanu wyschnięcia. Masa uzyskuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i osiąga właściwości uszczelniające, pozwalające na przystąpienie do zasypywania wykopu, dopiero po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie uszczelnione należy zabezpieczyć przy pomocy płyt ochronnych lub mat drenażowych, trwale chroniących przed obciążeniami statycznymi, dynamicznymi i termicznymi.

Zawilgocone ściany, nieestetyczne wykwity czy rozprzestrzeniająca się pleśń to tylko niektóre konsekwencje zaniedbań związanych z nieprawidłowym wykonaniem zabezpieczenia przeciwwodnego podziemnej części budynku. Ich naprawa może być nie tylko kosztowna, ale i problematyczna. Pamiętajmy więc, aby już na etapie projektu zaplanować odpowiednią hydroizolację budynku opartą na wysokiej jakości chemii budowlanej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read